Byggerådgivning

​I Erichsen Entreprise er vi fleksible, og tilbyder at bistå dig med forskellige typer af rådgivning afhængig af dine ønsker i det enkelte byggeprojekt.

Rådgivningstyper vi tilbyder

 • Bygherrerådgivning
 • Byggeledelse med processtyring
 • Udarbejdelse af byggeprogram
 • Sparringspartner for ejerforeninger m.fl.
 • Projekttering i alle faser

​Læs mere om de forskellige rådgivningstyper nedenfor.

Bygherrerådgivning​

For at højne sikkerheden samt kvaliteten af dit byggeprojekt har vi mulighed for at assistere dig via vores bygherrerådgivning.

Bygherrerådgivningen består typisk af en proces som følgende:

 1. Erichsen Entreprise kontaktes forinden entreprenør kontrakten underskrives og de projekterende rådgivere færdiggør deres arbejde. Herved kan vi sikre, at dit byggeprojekt forløber planmæssigt, og hjælpe med at sikre, at de rigtige valg træffes. Erichsen Entreprise øger chancen for at minimere misforståelser.
 2. Vi gennemgår sammen tegningsmaterialet. Vi kan gennem vores tidligere erfaringer give dig et eksternt syn på tegningsmaterialet. Vi har mulighed for at se nærmere på de små detaljer, som ellers hurtigt kan overses, og som i sidste ende kan have en enorm betydning for det endelige byggeprojekt.
 3. Som bygherrerådgiver vil vi løbende føre tilsyn på byggepladsen, så du som bygherre trygt kan læne dig tilbage og glæde dig over byggeprocessen. Antallet af tilsyn vil oftest ligge mellem 5-7 gange, men vil kunne tilpasses efter individuelle ønsker.
 4. Eventuelle fejl og mangler fundet ved tilsyn, vil vi gennem dialog med entreprenøren løbende kunne tage op, og der er mulighed for at udbedre disse fejl og mangler i tide.
 5. ​​Til sidst vil vi hjælpe med afleveringsforretning. Vi tilbyder en før-gennemgang, som oftest vil ske ca. 14 dage før den endelige afleveringen. Hermed kan vi sikre, at håndværkerne er færdige med udbedring af større fejl og mangler, når fx nøglen overdrages. Som en del af afleveringsforretningen vil vi endvidere udarbejde en rapport, som indeholder en opsummering af de udfordringer, der er blevet bemærket gennem forløbet.

Byggeledelse med processtyring

I forlængelse af vores bygherrerådgivning tilbyder vi også ledelse og styring af projekt- og byggeprocessen.

Processtyringen består typisk af følgende aktiviteter:

 1. ​Ugentligt byggemøde med dig som bygherre og entreprenøren. Formålet med de ugentlige byggemøder er at sikre en rettidig procesfremgang. På de ugentlige møder vil der være mulighed for, at løse de udfordringer, der typisk kan opstå i løbet af en dynamisk byggeproces.
 2. Fysiske opsyn på byggepladsen. Formålet med de fysiske opsyn er at opretholde byggeriets fremgang, så byggeriets tidsplan kan overholdes.
 3. ​Kvalitetssikring af byggeriet. Formålet med kvalitetssikringen er at sikre, at det endelige byggeri lever op til dine forventninger. Vi tager løbende billeder af byggeriet for at kunne dokumentere at byggeriet er udført håndværksmæssigt korrekt, hvis der er grund til det.​​

Byggeprogram

Byggeprogrammet er en detaljeret beskrivelse af de forskellige processer som byggeriet indeholder. Byggeprogrammet indeholder ligeledes en beskrivelse af de forskellige tiltag, der udarbejdes af de forskellige entreprenører.

Sparringspartner for ejerforeninger m.fl.

Som ejerforening kan det at stå med koordinering og styring af f.eks. en ombygning eller renovering af ejendommen, være en større - og for nogle en uoverskuelig - opgave. Derfor tilbyder  vi os som sparringspartner for bl.a. ejerforeninger som ønsker en erfaren bygherrerådgiver og byggeleder ved sin side. 

 • Rådgivningsydelser til ejerforeninger kan være: Koordinering af udbudsmaterialer: udformning af beskrivende tilbudsliste, Opmåling, Byggeprogram, Tidsplan, konkraktforhandling med entreprenør og entreprisekontrakter.
 • Ivaretage opgaven omkring beregninger: F.eks. Indhentning af tilbud, prisestimering af projekt, statiske analyse og dokumentation.
 • Mødehåndtering: Opstartsmøde med interessenter, Besigtigelse møde, Myndighedsmøder, Projektgennemgangs møde og Aflevering.
 • Byggeledelse og fagtilsyn under byggeprocessen som kvalitetssikring og opfølgning.

Har I brug for rådgivning allerede i starfasen med hvilke muligheder der forefindes og skitsering af projekt, så se mere i menuen under Idéskitsering. 

Firmaoplysninger​

Erichsen Entreprise ApS

CVR: ​38688782

Adresseoplysninger​

Tilst Søndervej 102. 1. sal.
8381 Tilst

Kontaktoplysninger